k.ú.: 751863 - Milovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589004 - Soběsuky NUTS5 CZ0721589004
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 245 769589
zahrada 109 67905
ovoc. sad 7 40012
travní p. 99 72172
lesní poz 7 70620
vodní pl. tok přirozený 2 798
zast. pl. zbořeniště 1 163
zast. pl. 101 26425
ostat.pl. jiná plocha 16 2611
ostat.pl. manipulační pl. 13 13555
ostat.pl. neplodná půda 7 6985
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 195
ostat.pl. ostat.komunikace 55 20979
ostat.pl. silnice 12 20764
Celkem KN 676 1112773
Par. KMD 676 1112773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 99
LV 150
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2009
S-SK ŠS 1:2880 1824 29.05.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 03:50

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.