k.ú.: 751693 - Těšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573825 - Železnice NUTS5 CZ0522573825
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 933901
zahrada 32 38876
ovoc. sad 8 17900
travní p. 7 1738
vodní pl. nádrž přírodní 3 1158
vodní pl. tok přirozený 22 2309
zast. pl. 28 13744
ostat.pl. dráha 1 2413
ostat.pl. jiná plocha 3 396
ostat.pl. manipulační pl. 12 4367
ostat.pl. neplodná půda 2 991
ostat.pl. ostat.komunikace 14 11029
ostat.pl. silnice 4 28186
ostat.pl. zeleň 3 3591
Celkem KN 299 1060599
Par. KMD 299 1060599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 26
LV 83
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1824 29.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 25.09.2020 06:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička