k.ú.: 751588 - Soběchleby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517844 - Soběchleby NUTS5 CZ0714517844
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 570 4951002
zahrada 283 202544
ovoc. sad 16 60510
travní p. 151 554328
lesní poz 38 229692
vodní pl. nádrž přírodní 1 2193
vodní pl. tok přirozený 83 85268
vodní pl. zamokřená pl. 2 1016
zast. pl. zbořeniště 8 1442
zast. pl. 277 108073
ostat.pl. jiná plocha 170 146440
ostat.pl. manipulační pl. 34 57755
ostat.pl. neplodná půda 18 16457
ostat.pl. ostat.komunikace 122 147721
ostat.pl. pohřeb. 1 5957
ostat.pl. silnice 13 43777
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 25775
ostat.pl. zeleň 2 1578
Celkem KN 1797 6641528
Par. KMD 1797 6641528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 109
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 84
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 7
rozestav. 1
Celkem BUD 274
byt.z. byt 15
obč.z. byt 4
Celkem JED 19
LV 397
spoluvlastník 588

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2015
S-SK ŠD 1:2500 1931 21.10.2015 agrární operace, 1:1250 - příložná mapa
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.08.2019 05:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.