k.ú.: 751553 - Žíňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530638 - Soběhrdy NUTS5 CZ0201530638
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1600
orná půda 418 2117311
zahrada 54 56203
ovoc. sad 2 5603
travní p. mez, stráň 1 342
travní p. 147 300187
lesní poz 176 744114
vodní pl. nádrž přírodní 1 2461
vodní pl. nádrž umělá 14 6493
vodní pl. tok přirozený 3 14585
zast. pl. 54 30365
ostat.pl. dráha 2 54975
ostat.pl. jiná plocha 25 21611
ostat.pl. manipulační pl. 1 266
ostat.pl. neplodná půda 54 42750
ostat.pl. ostat.komunikace 64 58612
ostat.pl. pohřeb. 1 2399
ostat.pl. silnice 2 19275
ostat.pl. zeleň 1 332
Celkem KN 1023 3479484
Par. KMD 1023 3479484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 17
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 51
LV 89
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2010
S-SK GS 1824 11.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 26.09.2020 01:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička