k.ú.: 751537 - Soběhrdy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530638 - Soběhrdy NUTS5 CZ0201530638
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 583 3376114
zahrada 213 192129
ovoc. sad 15 86320
travní p. mez, stráň 8 19986
travní p. 396 995476
lesní poz 272 1489759
vodní pl. nádrž přírodní 30 29047
vodní pl. rybník 1 3491
vodní pl. tok přirozený 1 50
zast. pl. společný dvůr 1 22
zast. pl. zbořeniště 2 217
zast. pl. 268 94827
ostat.pl. jiná plocha 93 95184
ostat.pl. manipulační pl. 12 35420
ostat.pl. neplodná půda 67 56108
ostat.pl. ostat.komunikace 92 59716
ostat.pl. pohřeb. 1 2404
ostat.pl. silnice 14 89474
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13463
ostat.pl. zeleň 1 249
Celkem KN 2072 6639456
Par. KMD 2072 6639456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 266
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 307
spoluvlastník 401

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2010
S-SK GS 1840 14.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 18.09.2020 11:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.