k.ú.: 751472 - Sněžník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562564 - Jílové NUTS5 CZ0421562564
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 6712
zahrada 25 10530
travní p. skleník-pařeniš. 1 17
travní p. 224 996082
lesní poz 80 16322154
zast. pl. zbořeniště 15 3503
zast. pl. 142 31498
ostat.pl. jiná plocha 22 35613
ostat.pl. manipulační pl. 17 13182
ostat.pl. neplodná půda 28 83806
ostat.pl. ostat.komunikace 102 218942
ostat.pl. silnice 23 119098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 31298
ostat.pl. zeleň 18 18219
Celkem KN 718 17890654
Par. DKM 718 17890654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 138
LV 152
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.06.2005 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.07.2019 00:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.