k.ú.: 751472 - Sněžník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562564 - Jílové NUTS5 CZ0421562564
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 6712
zahrada 25 10530
travní p. skleník-pařeniš. 1 17
travní p. 227 996048
lesní poz 80 16322154
zast. pl. zbořeniště 15 3503
zast. pl. 143 31631
ostat.pl. jiná plocha 22 35579
ostat.pl. manipulační pl. 17 13118
ostat.pl. neplodná půda 28 83806
ostat.pl. ostat.komunikace 102 218942
ostat.pl. silnice 23 119098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 31298
ostat.pl. zeleň 18 18219
Celkem KN 722 17890655
Par. DKM 722 17890655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 139
LV 151
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.06.2005 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 05.06.2020 11:55

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.