k.ú.: 751464 - Vříšť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596787 - Sněžné NUTS5 CZ0635596787
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 163263
zahrada 27 10718
travní p. 123 497120
lesní poz 21 42848
vodní pl. tok přirozený 6 10099
zast. pl. zbořeniště 6 1378
zast. pl. 45 13665
ostat.pl. jiná plocha 15 8161
ostat.pl. manipulační pl. 10 4525
ostat.pl. neplodná půda 22 10832
ostat.pl. ostat.komunikace 73 33901
ostat.pl. silnice 4 12468
ostat.pl. zeleň 2 965
Celkem KN 365 809943
Par. KMD 365 809943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 45
LV 64
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 13.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.07.2019 07:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.