k.ú.: 751456 - Sněžné na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596787 - Sněžné NUTS5 CZ0635596787
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 634 3024197
zahrada 219 97223
travní p. 522 1330142
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz ostat.komunikace 3 13858
lesní poz 257 6594069
vodní pl. rybník 14 112000
vodní pl. tok přirozený 28 20664
vodní pl. tok umělý 14 6415
zast. pl. zbořeniště 24 1168
zast. pl. 488 116647
ostat.pl. jiná plocha 151 158788
ostat.pl. manipulační pl. 59 56856
ostat.pl. neplodná půda 44 47750
ostat.pl. ostat.komunikace 280 217929
ostat.pl. pohřeb. 3 4921
ostat.pl. silnice 10 77629
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 75 186983
ostat.pl. zeleň 29 28985
Celkem KN 2855 12096250
Par. KMD 2855 12096250
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 6
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 26
č.e. rod.rekr 98
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 39
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 470
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 2
Celkem JED 33
LV 534
spoluvlastník 806

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.07.2019 19:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.