k.ú.: 751421 - Blatiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596787 - Sněžné NUTS5 CZ0635596787
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 194000
zahrada 64 27619
travní p. 477 1476534
lesní poz 22 3047414
vodní pl. tok umělý 4 2022
zast. pl. zbořeniště 6 858
zast. pl. 73 22807
ostat.pl. jiná plocha 47 33192
ostat.pl. manipulační pl. 3 9543
ostat.pl. neplodná půda 116 39637
ostat.pl. ostat.komunikace 68 53012
ostat.pl. silnice 2 16649
Celkem KN 944 4923287
Par. KMD 944 4923287
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 72
LV 119
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.07.2019 17:26

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.