k.ú.: 751421 - Blatiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596787 - Sněžné NUTS5 CZ0635596787
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 194000
zahrada 64 27619
travní p. 478 1476534
lesní poz 22 3047414
vodní pl. tok umělý 4 2022
zast. pl. zbořeniště 6 858
zast. pl. 73 22510
ostat.pl. jiná plocha 48 33444
ostat.pl. manipulační pl. 3 9588
ostat.pl. neplodná půda 116 39637
ostat.pl. ostat.komunikace 68 53012
ostat.pl. silnice 2 16649
Celkem KN 946 4923287
Par. KMD 946 4923287
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 72
LV 120
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 05.06.2020 11:32

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.