k.ú.: 751405 - Sněžná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 23 16017
travní p. 144 3127913
lesní poz les(ne hospodář) 97 4643625
lesní poz ostat.komunikace 7 5532
lesní poz 1 6763
vodní pl. nádrž umělá 1 352
vodní pl. tok přirozený 14 18715
vodní pl. tok umělý 7 6114
vodní pl. zamokřená pl. 3 5027
zast. pl. společný dvůr 1 293
zast. pl. zbořeniště 13 5621
zast. pl. 63 11718
ostat.pl. dráha 2 12904
ostat.pl. jiná plocha 25 30794
ostat.pl. manipulační pl. 4 13030
ostat.pl. neplodná půda 51 133943
ostat.pl. ostat.komunikace 39 80113
ostat.pl. pohřeb. 2 4864
ostat.pl. silnice 10 73551
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10412
Celkem KN 509 8207301
Par. DKM 415 3881435
Par. KMD 94 4325866
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 61
LV 79
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2014
DKM-KPÚ 11.09.2013 1:1000 01.10.2013 *)
KM-D 1:2000 11.02.2003 29.09.2014
S-SK GS 1:2880 1842 11.02.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 20.08.2019 03:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.