k.ú.: 751391 - Mlýnská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 7 6672
travní p. 52 2623057
lesní poz les s budovou 7 323
lesní poz les(ne hospodář) 11 1449938
lesní poz 68 2684607
vodní pl. rybník 3 3526
vodní pl. tok přirozený 10 19449
vodní pl. tok umělý 7 14625
vodní pl. zamokřená pl. 14 86447
zast. pl. zbořeniště 2 62
zast. pl. 44 11353
ostat.pl. dráha 1 24808
ostat.pl. jiná plocha 62 91073
ostat.pl. manipulační pl. 8 22018
ostat.pl. neplodná půda 9 17739
ostat.pl. ostat.komunikace 34 82136
ostat.pl. silnice 2 20751
ostat.pl. zeleň 10 14888
Celkem KN 351 7173472
Par. DKM 261 3252348
Par. KMD 90 3921124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 50
LV 53
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.08.2014
DKM-KPÚ 03.04.2014 1:1000 28.04.2014 *)
KM-D 1:2000 29.12.2000 07.08.2014
S-SK GS 1:2880 1842 29.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 18.08.2019 14:09

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.