k.ú.: 751260 - Smržov u Smiřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570885 - Smržov NUTS5 CZ0521570885
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 1746676
zahrada 218 159355
travní p. 55 87165
lesní poz les(ne hospodář) 7 34753
lesní poz 11 48861
vodní pl. nádrž umělá 2 2811
vodní pl. tok přirozený 4 9901
vodní pl. tok umělý 2 489
zast. pl. 227 65744
ostat.pl. jiná plocha 74 32120
ostat.pl. manipulační pl. 6 6537
ostat.pl. neplodná půda 1 444
ostat.pl. ostat.komunikace 91 73582
ostat.pl. silnice 39 17963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5992
ostat.pl. zeleň 17 20773
Celkem KN 1024 2313166
Par. DKM 1024 2313166
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 135
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 224
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 304
spoluvlastník 445

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 04.06.2001
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 01.10.2020 05:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička