k.ú.: 751260 - Smržov u Smiřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570885 - Smržov NUTS5 CZ0521570885
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 419 1829822
zahrada 86 60424
ovoc. sad 2 3067
travní p. 98 99256
lesní poz les(ne hospodář) 7 34753
lesní poz 13 49296
vodní pl. nádrž umělá 2 2811
vodní pl. tok přirozený 5 9901
vodní pl. tok umělý 2 489
zast. pl. společný dvůr 2 172
zast. pl. 216 64000
ostat.pl. jiná plocha 60 29002
ostat.pl. manipulační pl. 20 15551
ostat.pl. neplodná půda 2 917
ostat.pl. ostat.komunikace 114 72122
ostat.pl. silnice 43 17963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 9066
ostat.pl. zeleň 17 14557
Celkem KN 1117 2313169
Par. DKM 1117 2313169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 130
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 209
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 304
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 04.06.2001
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.05.2019 18:49

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.