k.ú.: 751090 - Smolín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584801 - Pohořelice NUTS5 CZ0643584801
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 432 3720939
vinice 1 46
zahrada 122 49711
travní p. 18 21985
lesní poz les(ne hospodář) 6 14958
lesní poz 144 1005773
vodní pl. nádrž umělá 1 1398
vodní pl. tok přirozený 11 56344
vodní pl. zamokřená pl. 6 2466
zast. pl. společný dvůr 6 802
zast. pl. zbořeniště 2 514
zast. pl. 148 60760
ostat.pl. dobývací prost. 10 139721
ostat.pl. jiná plocha 221 576453
ostat.pl. manipulační pl. 9 8770
ostat.pl. neplodná půda 49 18418
ostat.pl. ostat.komunikace 97 110032
ostat.pl. pohřeb. 1 745
ostat.pl. silnice 75 340631
ostat.pl. skládka 1 19751
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12101
ostat.pl. zeleň 21 97766
Celkem KN 1384 6260084
Par. DKM 1384 6260084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 29
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 140
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 267
spoluvlastník 437

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2010
DKM-KPÚ 02.12.2009 1:1000 18.12.2009 *)
ZMVM 1:2000 01.04.1992 17.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.03.1992


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.09.2020 09:56

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.