k.ú.: 751073 - Stojslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553123 - Smilovy Hory NUTS5 CZ0317553123
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 606 1850945
zahrada 69 48536
travní p. 258 404815
lesní poz 149 563304
vodní pl. nádrž umělá 3 1015
vodní pl. rybník 1 1411
vodní pl. zamokřená pl. 2 3696
zast. pl. společný dvůr 4 503
zast. pl. zbořeniště 3 458
zast. pl. 62 29664
ostat.pl. jiná plocha 18 3089
ostat.pl. manipulační pl. 3 554
ostat.pl. neplodná půda 16 5653
ostat.pl. ostat.komunikace 109 49757
ostat.pl. silnice 39 18663
ostat.pl. zeleň 5 4207
Celkem KN 1347 2986270
Par. KMD 1347 2986270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 15
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 58
LV 120
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
KM-D 1:2000 18.06.2000 26.10.2017
S-SK GS 1:2880 1829 18.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 19.09.2020 05:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.