k.ú.: 751031 - Rakovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552658 - Smilovice NUTS5 CZ0802552658
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 974266
zahrada 87 162429
ovoc. sad 3 3174
travní p. 64 575395
lesní poz 20 113915
vodní pl. nádrž umělá 4 3477
vodní pl. rybník 1 751
vodní pl. tok přirozený 13 12275
zast. pl. 103 25712
ostat.pl. jiná plocha 30 26460
ostat.pl. ostat.komunikace 48 67587
ostat.pl. zeleň 17 26807
Celkem KN 487 1992248
Par. DKM 487 1992248
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 62
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 102
LV 143
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.08.2016 1:1000 05.08.2016 *)
KMD 1:1000 17.03.2011 05.08.2016
KM-D 1:2000 13.06.2001 17.03.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 13.06.2001 reprodukce otisku mapy z r. 1930


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 26.09.2020 02:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička