k.ú.: 751022 - Smilovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565407 - Smilovice NUTS5 CZ020C565407
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21213 - Nové Strašecí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 464 1025580
chmelnice 139 300044
zahrada 50 36851
ovoc. sad 2 5789
travní p. 136 127986
lesní poz 1 42261
vodní pl. nádrž umělá 3 1068
vodní pl. rybník 1 8863
vodní pl. tok přirozený 9 7921
vodní pl. tok umělý 31 5220
zast. pl. společný dvůr 2 106
zast. pl. zbořeniště 5 787
zast. pl. 64 34213
ostat.pl. jiná plocha 30 24880
ostat.pl. manipulační pl. 3 1175
ostat.pl. neplodná půda 41 20279
ostat.pl. ostat.komunikace 42 32699
ostat.pl. silnice 1 8740
ostat.pl. zeleň 4 453
Celkem KN 1028 1684915
Par. KMD 1028 1684915
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 63
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 82
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK GS 1:2880 1824 20.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 26.09.2020 18:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička