k.ú.: 751014 - Smilovice u Luštěnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536652 - Smilovice NUTS5 CZ0207536652
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 1997075
zahrada 65 35731
travní p. 18 126217
lesní poz 5 73195
vodní pl. rybník 1 22253
vodní pl. tok přirozený 8 15725
vodní pl. tok umělý 3 3742
vodní pl. zamokřená pl. 7 17962
zast. pl. 124 74176
ostat.pl. jiná plocha 42 39674
ostat.pl. manipulační pl. 5 50417
ostat.pl. neplodná půda 2 11417
ostat.pl. ostat.komunikace 35 90997
ostat.pl. silnice 5 6357
ostat.pl. zeleň 6 7545
Celkem KN 423 2572483
Par. DKM 423 2572483
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 8
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 123
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 145
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2016
DKM-KPÚ 16.02.2012 1:1000 20.03.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1876 27.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 29.09.2020 07:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička