k.ú.: 750999 - Pozovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569593 - Štoky NUTS5 CZ0631569593
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 2482713
zahrada 67 37839
travní p. 154 643801
lesní poz 132 1500007
vodní pl. rybník 5 48431
vodní pl. tok přirozený 20 7846
vodní pl. tok umělý 5 7205
zast. pl. společný dvůr 3 2509
zast. pl. zbořeniště 1 190
zast. pl. 79 35943
ostat.pl. jiná plocha 79 56725
ostat.pl. manipulační pl. 22 19874
ostat.pl. neplodná půda 28 19552
ostat.pl. ostat.komunikace 99 46978
ostat.pl. silnice 13 47080
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1757
ostat.pl. zeleň 2 873
Celkem KN 900 4959323
Par. DKM 900 4959323
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 68
LV 91
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.01.2007
ZMVM 1:1000 01.11.1991 11.01.2007
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 17.08.2019 23:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.