k.ú.: 750948 - Smidary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570869 - Smidary NUTS5 CZ0521570869
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 561 2714387
zahrada 349 195545
ovoc. sad 8 19643
travní p. 880 2250990
lesní poz 71 459199
vodní pl. nádrž přírodní 1 21026
vodní pl. rybník 31 145267
vodní pl. tok přirozený 111 114538
vodní pl. tok umělý 174 41171
vodní pl. zamokřená pl. 2 7763
zast. pl. společný dvůr 9 873
zast. pl. zbořeniště 13 3370
zast. pl. 409 166630
ostat.pl. dráha 3 28191
ostat.pl. jiná plocha 87 64120
ostat.pl. manipulační pl. 55 51967
ostat.pl. neplodná půda 18 29539
ostat.pl. ostat.komunikace 165 129268
ostat.pl. pohřeb. 1 5805
ostat.pl. silnice 30 77503
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5169
ostat.pl. zeleň 48 75580
Celkem KN 3028 6607544
Par. KMD 3028 6607544
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 275
č.p. byt.dům 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 31
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 395
byt.z. byt 50
Celkem JED 50
LV 775
spoluvlastník 1513

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2015
S-SK GS 1:2880 1842 10.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 16.07.2019 17:06

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.