k.ú.: 750930 - Loučná Hora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570869 - Smidary NUTS5 CZ0521570869
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 643 3269121
zahrada 83 83282
ovoc. sad 1 2786
travní p. 297 440611
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz 34 3826397
vodní pl. nádrž umělá 1 639
vodní pl. tok přirozený 32 22654
vodní pl. tok umělý 93 22045
zast. pl. společný dvůr 5 3402
zast. pl. zbořeniště 5 1987
zast. pl. 108 58921
ostat.pl. dráha 9 63516
ostat.pl. jiná plocha 27 12323
ostat.pl. manipulační pl. 27 38173
ostat.pl. neplodná půda 6 6247
ostat.pl. ostat.komunikace 81 78283
ostat.pl. pohřeb. 3 2919
ostat.pl. silnice 45 49006
ostat.pl. zeleň 2 4641
Celkem KN 1503 7986985
Par. KMD 1503 7986985
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 104
LV 250
spoluvlastník 491

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2012
S-SK GS 1:2880 1842 24.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.08.2019 01:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.