k.ú.: 750921 - Křičov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570869 - Smidary NUTS5 CZ0521570869
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 2082864
zahrada 71 62815
travní p. 21 48253
lesní poz 2 9353
vodní pl. nádrž umělá 3 2196
vodní pl. tok přirozený 1 5470
vodní pl. tok umělý 5 3458
zast. pl. společný dvůr 2 341
zast. pl. zbořeniště 1 481
zast. pl. 59 52929
ostat.pl. jiná plocha 6 493
ostat.pl. manipulační pl. 2 11504
ostat.pl. neplodná půda 1 204
ostat.pl. ostat.komunikace 24 71878
ostat.pl. silnice 5 27993
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 29759
ostat.pl. zeleň 1 6757
Celkem KN 313 2416748
Par. DKM 120 2184356
Par. KMD 193 232392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 59
LV 121
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2013
S-SK GS 1:2880 1842 03.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.09.2020 16:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička