k.ú.: 750921 - Křičov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570869 - Smidary NUTS5 CZ0521570869
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 2120676
zahrada 71 62827
travní p. 25 46162
lesní poz 4 9791
vodní pl. nádrž umělá 3 2196
vodní pl. tok přirozený 2 3830
vodní pl. tok umělý 5 3511
zast. pl. společný dvůr 2 341
zast. pl. zbořeniště 1 481
zast. pl. 59 52839
ostat.pl. jiná plocha 9 926
ostat.pl. manipulační pl. 12 15785
ostat.pl. neplodná půda 1 204
ostat.pl. ostat.komunikace 31 38534
ostat.pl. silnice 6 26100
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 24565
ostat.pl. zeleň 2 7094
Celkem KN 504 2415862
PK 1 67283
GP 1 29096
Celkem ZE 2 96379
Par. KMD 504 2415862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 59
LV 128
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2013
S-SK GS 1:2880 1842 03.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.07.2019 07:17

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.