k.ú.: 750913 - Červeněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570869 - Smidary NUTS5 CZ0521570869
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 1470983
zahrada 119 98288
travní p. 183 501216
vodní pl. nádrž umělá 2 2577
vodní pl. tok přirozený 68 59211
vodní pl. tok umělý 26 14227
zast. pl. společný dvůr 3 1120
zast. pl. zbořeniště 2 406
zast. pl. 119 66860
ostat.pl. dráha 6 34412
ostat.pl. jiná plocha 13 5629
ostat.pl. manipulační pl. 28 24765
ostat.pl. neplodná půda 1 407
ostat.pl. ostat.komunikace 43 45851
ostat.pl. pohřeb. 1 129
ostat.pl. silnice 7 30087
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11797
ostat.pl. zeleň 4 7252
Celkem KN 920 2375217
Par. KMD 920 2375217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 111
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 234
spoluvlastník 620

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2011
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 18.08.2019 13:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.