k.ú.: 750841 - Smečno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532835 - Smečno NUTS5 CZ0203532835
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1238 5760829
zahrada 682 407285
ovoc. sad 133 473195
travní p. 82 74209
lesní poz 380 1808404
vodní pl. nádrž umělá 6 13308
vodní pl. rybník 3 4532
vodní pl. tok přirozený 190 33241
vodní pl. zamokřená pl. 1 2338
zast. pl. společný dvůr 41 24825
zast. pl. zbořeniště 13 3390
zast. pl. 801 213557
ostat.pl. dráha 3 725
ostat.pl. jiná plocha 140 113766
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 5 1381
ostat.pl. manipulační pl. 90 51701
ostat.pl. neplodná půda 208 95147
ostat.pl. ostat.komunikace 500 214009
ostat.pl. pohřeb. 5 10336
ostat.pl. silnice 107 190828
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 35824
ostat.pl. zeleň 35 55582
Celkem KN 4669 9588412
Par. DKM 4669 9588412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 550
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 4
Celkem BUD 777
byt.z. byt 51
byt.z. garáž 12
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 19
obč.z. garáž 4
Celkem JED 87
LV 1032
spoluvlastník 1472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.05.2010
THM-G 1:2000 31.12.1976 24.05.2010
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 25.05.2019 09:30

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.