k.ú.: 750824 - Služetín u Bezvěrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558656 - Bezvěrov NUTS5 CZ0325558656
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 979397
zahrada 33 20449
ovoc. sad 1 8508
travní p. 129 595809
lesní poz 139 1152725
vodní pl. nádrž umělá 2 1233
vodní pl. tok umělý 6 8502
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. zbořeniště 7 1676
zast. pl. 31 14031
ostat.pl. jiná plocha 17 22175
ostat.pl. manipulační pl. 5 2099
ostat.pl. neplodná půda 97 65649
ostat.pl. ostat.komunikace 44 28890
ostat.pl. silnice 4 29200
ostat.pl. zeleň 4 326
Celkem KN 625 2930697
Par. KMD 625 2930697
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 31
LV 50
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2017
KM-D 1:2000 03.07.2000 30.05.2017
S-SK GS 1:2880 1839 02.07.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.09.2020 15:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička