k.ú.: 750701 - Střihov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537802 - Sloveč NUTS5 CZ0208537802
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 491 2617125
zahrada 48 37059
ovoc. sad 11 32400
travní p. 12 24276
lesní poz 5 104430
vodní pl. nádrž umělá 5 19428
vodní pl. tok přirozený 14 10068
vodní pl. tok umělý 40 10695
vodní pl. zamokřená pl. 1 126
zast. pl. zbořeniště 10 3291
zast. pl. 114 65389
ostat.pl. jiná plocha 28 47928
ostat.pl. manipulační pl. 4 3136
ostat.pl. ostat.komunikace 90 111032
ostat.pl. pohřeb. 1 888
ostat.pl. silnice 1 9403
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2379
ostat.pl. zeleň 2 1637
Celkem KN 878 3100690
Par. KMD 878 3100690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 13
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 114
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 175
spoluvlastník 249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 17.08.2019 23:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.