k.ú.: 750697 - Sloveč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537802 - Sloveč NUTS5 CZ0208537802
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 821 4938744
zahrada skleník-pařeniš. 1 242
zahrada 174 104234
travní p. 16 28575
vodní pl. nádrž umělá 2 14173
vodní pl. tok přirozený 18 27343
vodní pl. tok umělý 124 28329
zast. pl. zbořeniště 5 821
zast. pl. 234 131165
ostat.pl. jiná plocha 46 81573
ostat.pl. manipulační pl. 44 64328
ostat.pl. neplodná půda 2 109
ostat.pl. ostat.komunikace 138 123576
ostat.pl. pohřeb. 1 1640
ostat.pl. silnice 4 41123
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14900
ostat.pl. zeleň 3 422
Celkem KN 1635 5601297
Par. KMD 1635 5601297
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 231
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 20
LV 345
spoluvlastník 604

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.10.2015
S-SK GS 1:2880 1842 06.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.08.2019 05:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.