k.ú.: 750689 - Kamilov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537802 - Sloveč NUTS5 CZ0208537802
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 2313962
zahrada 32 25676
ovoc. sad 1 1770
travní p. 10 30302
lesní poz 4 1234801
vodní pl. nádrž umělá 3 579
vodní pl. rybník 3 5186
vodní pl. tok přirozený 24 8646
vodní pl. tok umělý 22 20323
zast. pl. zbořeniště 6 2084
zast. pl. 54 44327
ostat.pl. jiná plocha 5 2421
ostat.pl. manipulační pl. 9 23615
ostat.pl. ostat.komunikace 31 96459
ostat.pl. silnice 6 7063
ostat.pl. zeleň 1 120
Celkem KN 452 3817334
Par. KMD 452 3817334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 54
LV 106
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.05.2018
KM-D 1:2880 15.12.2000 02.05.2018
S-SK GS 1:2880 1841 15.12.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 22.09.2020 16:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička