k.ú.: 750671 - Sloupno nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570851 - Sloupno NUTS5 CZ0521570851
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 501 2600303
zahrada 213 140393
ovoc. sad 21 69776
travní p. 412 1170086
vodní pl. nádrž přírodní 6 4587
vodní pl. tok přirozený 194 67047
vodní pl. tok umělý 45 9953
vodní pl. zamokřená pl. 5 1619
zast. pl. společný dvůr 9 1094
zast. pl. zbořeniště 8 2161
zast. pl. 276 127201
ostat.pl. dobývací prost. 3 11275
ostat.pl. dráha 2 15854
ostat.pl. jiná plocha 124 64157
ostat.pl. manipulační pl. 34 39250
ostat.pl. neplodná půda 20 4628
ostat.pl. ostat.komunikace 173 140179
ostat.pl. pohřeb. 2 4082
ostat.pl. silnice 1 18856
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1266
ostat.pl. zeleň 24 12070
Celkem KN 2074 4505837
Par. DKM 2074 4505837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 208
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 257
LV 432
spoluvlastník 942

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2000 Doplnění ZE-již celé KÚ DKM
DKM 1:1000 01.05.1995
S-SK GS 1:2880 1841 01.05.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 16.07.2019 23:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.