k.ú.: 750468 - Bělešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575658 - Slepotice NUTS5 CZ0532575658
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 1108056
zahrada 26 27607
ovoc. sad 1 2635
travní p. 29 150762
lesní poz les(ne hospodář) 9 11860
lesní poz 2 10573
vodní pl. tok přirozený 3 7120
zast. pl. zbořeniště 2 921
zast. pl. 18 14925
ostat.pl. jiná plocha 1 389
ostat.pl. neplodná půda 1 160
ostat.pl. ostat.komunikace 15 16551
ostat.pl. silnice 6 20145
ostat.pl. zeleň 1 916
Celkem KN 173 1372620
Par. DKM 94 1298826
Par. KMD 79 73794
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 18
LV 51
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.07.2020 1:1000 31.07.2020 *) výměna vl. práv - KoPÚ Slepotice, Bělešovice, Lipec u Slepotic
KMD 1:1000 30.09.2008
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 01.10.2020 07:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička