k.ú.: 750425 - Slavošov u Zruče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534391 - Slavošov NUTS5 CZ0205534391
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 502 2082520
zahrada skleník-pařeniš. 1 419
zahrada 115 87236
ovoc. sad 1 3907
travní p. 385 1082328
lesní poz 199 1277432
vodní pl. nádrž umělá 2 680
vodní pl. tok přirozený 11 22597
vodní pl. tok umělý 1 900
vodní pl. zamokřená pl. 11 14169
zast. pl. společný dvůr 2 171
zast. pl. zbořeniště 1 322
zast. pl. 93 53165
ostat.pl. dráha 1 418
ostat.pl. jiná plocha 22 11035
ostat.pl. manipulační pl. 24 24188
ostat.pl. neplodná půda 171 104607
ostat.pl. ostat.komunikace 49 68732
ostat.pl. pohřeb. 2 1823
ostat.pl. silnice 3 85832
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2647
ostat.pl. zeleň 9 2247
Celkem KN 1607 4927375
Par. KMD 1607 4927375
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 11
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 91
LV 172
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 30.09.2020 05:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička