k.ú.: 750417 - Hranice u Slavošova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534391 - Slavošov NUTS5 CZ0205534391
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 395 1637654
zahrada 47 45249
travní p. 240 598822
lesní poz 45 138253
vodní pl. nádrž umělá 1 450
vodní pl. tok přirozený 6 2507
zast. pl. společný dvůr 4 913
zast. pl. zbořeniště 2 1665
zast. pl. 85 39659
ostat.pl. jiná plocha 31 8037
ostat.pl. manipulační pl. 37 22652
ostat.pl. neplodná půda 151 86453
ostat.pl. ostat.komunikace 45 48978
ostat.pl. silnice 2 32502
ostat.pl. zeleň 14 1940
Celkem KN 1105 2665734
Par. KMD 1105 2665734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 65
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 2
Celkem JED 8
LV 120
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.08.2019 04:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.