k.ú.: 750379 - Vlastkovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547166 - Slavonice NUTS5 CZ0313547166
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31042 - Slavonice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 1596991
zahrada 69 62895
ovoc. sad 1 9551
travní p. 209 1506601
lesní poz 233 3255525
vodní pl. nádrž umělá 1 206
vodní pl. rybník 3 79956
vodní pl. tok přirozený 2 3585
vodní pl. zamokřená pl. 1 6535
zast. pl. společný dvůr 1 435
zast. pl. zbořeniště 1 889
zast. pl. 63 32535
ostat.pl. jiná plocha 34 54064
ostat.pl. manipulační pl. 2 707
ostat.pl. neplodná půda 254 308746
ostat.pl. ostat.komunikace 63 101483
ostat.pl. silnice 5 39308
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1388
ostat.pl. zeleň 2 30
Celkem KN 1108 7061430
Par. DKM 648 3667844
Par. KMD 460 3393586
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 58
LV 74
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2015
DKM-KPÚ 20.04.2010 1:1000 04.05.2010 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1828 24.11.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 30.09.2020 18:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička