k.ú.: 750310 - Slavkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 2405137
zahrada 169 88508
ovoc. sad 8 19064
travní p. 259 1150261
lesní poz 110 660295
vodní pl. nádrž umělá 1 18353
vodní pl. rybník 9 48006
vodní pl. tok přirozený 3 1139
vodní pl. tok umělý 28 20320
zast. pl. zbořeniště 3 384
zast. pl. 192 75148
ostat.pl. dráha 7 22670
ostat.pl. jiná plocha 121 65689
ostat.pl. manipulační pl. 9 67054
ostat.pl. neplodná půda 44 19259
ostat.pl. ostat.komunikace 167 109266
ostat.pl. silnice 30 65681
ostat.pl. zeleň 1 134
Celkem KN 1400 4836368
Par. DKM 1400 4836368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 101
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 185
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 260
spoluvlastník 398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2003
ZMVM 1:1000 01.06.1991 15.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2019 15:30

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.