k.ú.: 750271 - Slavkov u Uherského Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592579 - Slavkov NUTS5 CZ0722592579
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1163 3446320
zahrada 317 195820
ovoc. sad 3 15996
travní p. 724 3247256
lesní poz 428 5616354
vodní pl. nádrž umělá 3 5296
vodní pl. rybník 1 7733
vodní pl. tok přirozený 66 77321
vodní pl. zamokřená pl. 2 86649
zast. pl. zbořeniště 3 342
zast. pl. 363 156931
ostat.pl. jiná plocha 133 110200
ostat.pl. manipulační pl. 34 40414
ostat.pl. neplodná půda 23 7207
ostat.pl. ostat.komunikace 159 407610
ostat.pl. pohřeb. 1 5714
ostat.pl. silnice 15 79068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10231
ostat.pl. zeleň 120 238532
Celkem KN 3559 13754994
Par. DKM 3559 13754994
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 267
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 346
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 803
spoluvlastník 1374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.10.2009 na části k.ú.
DKM-KPÚ 11.03.2008 1:1000 04.04.2008 *) na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.10.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 06.12.2019 08:45

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.