k.ú.: 750204 - Slavíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 553531 - Černíkov NUTS5 CZ0322553531
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 459 1486263
zahrada 84 55112
travní p. 341 920662
lesní poz 49 707768
vodní pl. rybník 1 2257
vodní pl. tok přirozený 2 945
vodní pl. tok umělý 28 5928
zast. pl. 64 33956
ostat.pl. jiná plocha 18 6203
ostat.pl. manipulační pl. 7 4561
ostat.pl. neplodná půda 67 49961
ostat.pl. ostat.komunikace 60 53329
ostat.pl. pohřeb. 1 1677
ostat.pl. silnice 5 38536
Celkem KN 1186 3367158
Par. KMD 1186 3367158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 46
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 63
LV 111
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2017
KM-D 1:2000 19.11.2004 16.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 19.11.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 15:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.