k.ú.: 750166 - Slavíkov u Chotěboře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569488 - Slavíkov NUTS5 CZ0631569488
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 1856020
zahrada 120 78433
ovoc. sad 1 4613
travní p. 145 928112
lesní poz 109 2060454
vodní pl. nádrž umělá 1 51
vodní pl. rybník 4 18415
vodní pl. tok přirozený 2 2585
vodní pl. tok umělý 8 7287
zast. pl. 121 52476
ostat.pl. dobývací prost. 7 31936
ostat.pl. jiná plocha 97 95271
ostat.pl. manipulační pl. 11 29159
ostat.pl. neplodná půda 2 1842
ostat.pl. ostat.komunikace 50 71131
ostat.pl. silnice 12 63166
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2266
Celkem KN 819 5303217
Par. DKM 819 5303217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 103
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 151
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2008
DKM-KPÚ 14.07.2003 1:1000 18.12.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 30.09.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 24.07.2019 07:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.