k.ú.: 750158 - Rovný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569488 - Slavíkov NUTS5 CZ0631569488
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 1314549
zahrada 104 50547
ovoc. sad 3 12053
travní p. 51 399442
lesní poz 33 446110
vodní pl. nádrž umělá 1 478
vodní pl. rybník 4 2275
vodní pl. tok přirozený 3 2869
zast. pl. společný dvůr 5 1734
zast. pl. zbořeniště 5 2600
zast. pl. 72 21195
ostat.pl. jiná plocha 21 11124
ostat.pl. manipulační pl. 11 8616
ostat.pl. neplodná půda 1 1097
ostat.pl. ostat.komunikace 44 73064
ostat.pl. silnice 4 24736
Celkem KN 447 2372489
Par. DKM 221 2253256
Par. KMD 226 119233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. rod.dům 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 65
LV 88
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.07.2016
DKM-KPÚ 02.06.2008 1:1000 08.07.2008 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 08.07.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 24.08.2019 18:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.