k.ú.: 750140 - Kocourov u Slavíkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58001 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569488 - Slavíkov NUTS5 CZ0631569488
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 992081
zahrada 33 26388
travní p. 162 620360
lesní poz 70 634730
vodní pl. nádrž umělá 4 12228
vodní pl. rybník 8 200237
vodní pl. tok přirozený 37 20513
vodní pl. tok umělý 17 9081
vodní pl. zamokřená pl. 2 2784
zast. pl. zbořeniště 1 75
zast. pl. 153 21790
ostat.pl. jiná plocha 106 49911
ostat.pl. manipulační pl. 1 349
ostat.pl. neplodná půda 8 3057
ostat.pl. ostat.komunikace 39 74340
ostat.pl. silnice 1 3200
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8776
ostat.pl. zeleň 26 41271
Celkem KN 727 2721171
Par. DKM 727 2721171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 13
č.p. ubyt.zař 6
č.e. rod.rekr 102
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 150
LV 194
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2022 na části po mapování do 15.7.2022
DKM-KPÚ 1:1000 09.02.2012
S-SK GS 1:2880 1838 15.07.2022 na části kú po KoPÚ do 9.2.2012 na části po mapování do 15.7.2022


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.08.2022 05:35

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.