k.ú.: 750123 - Dolní Vestec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569488 - Slavíkov NUTS5 CZ0631569488
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 566132
zahrada 58 36271
ovoc. sad 1 3190
travní p. 91 776529
lesní poz 43 859119
vodní pl. nádrž umělá 1 2750
vodní pl. tok přirozený 1 713
vodní pl. tok umělý 1 1171
zast. pl. 45 19048
ostat.pl. jiná plocha 28 10290
ostat.pl. manipulační pl. 5 7624
ostat.pl. neplodná půda 18 7678
ostat.pl. ostat.komunikace 46 39954
ostat.pl. silnice 6 16620
Celkem KN 381 2347089
Par. DKM 381 2347089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 43
LV 63
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.2007
DKM-KPÚ 23.06.2004 1:1000 01.09.2004 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 26.10.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2019 05:24

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.