k.ú.: 750085 - Slavičín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585751 - Slavičín NUTS5 CZ0724585751
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1373 3588690
zahrada 672 281418
ovoc. sad 7 21292
travní p. 1074 2110335
lesní poz les(ne hospodář) 2 12660
lesní poz 794 4423252
vodní pl. nádrž umělá 3 3199
vodní pl. rybník 1 36915
vodní pl. tok přirozený 104 101630
vodní pl. zamokřená pl. 6 26000
zast. pl. společný dvůr 37 6396
zast. pl. zbořeniště 45 8090
zast. pl. 1529 307057
ostat.pl. jiná plocha 290 82055
ostat.pl. manipulační pl. 120 136826
ostat.pl. neplodná půda 355 161544
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 1743
ostat.pl. ostat.komunikace 832 385498
ostat.pl. pohřeb. 7 26043
ostat.pl. silnice 140 125323
ostat.pl. skládka 35 30542
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 41222
ostat.pl. zeleň 97 80552
Celkem KN 7561 11998282
Par. DKM 4064 1863581
Par. KMD 3497 10134701
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 379
č.p. byt.dům 90
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 31
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 233
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.e. garáž 40
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. prům.obj 1
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 428
bez čp/če jiná st. 138
bez čp/če obč.vyb 35
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 16
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 5
Celkem BUD 1500
byt.z. byt 1264
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 23
byt.z. rozest. 4
Celkem JED 1324
LV 2727
spoluvlastník 4644

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2010
DKM 1:1000 01.12.2006
Ins. A 1:1000 01.01.1961 01.12.2006 04.09.1931 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:07

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.