k.ú.: 749991 - Slavětín nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566713 - Slavětín NUTS5 CZ0424566713
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 662 4944042
zahrada 194 112109
ovoc. sad 12 11969
travní p. 11 5915
lesní poz 62 764189
vodní pl. nádrž umělá 15 22063
vodní pl. tok přirozený 17 6984
zast. pl. společný dvůr 3 1074
zast. pl. zbořeniště 1 21
zast. pl. 315 113576
ostat.pl. dráha 3 31791
ostat.pl. jiná plocha 44 22779
ostat.pl. manipulační pl. 5 31949
ostat.pl. neplodná půda 34 24040
ostat.pl. ostat.komunikace 216 138616
ostat.pl. pohřeb. 1 1423
ostat.pl. silnice 85 85106
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 17034
ostat.pl. zeleň 9 4294
Celkem KN 1693 6338974
Par. DKM 1693 6338974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 227
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 307
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 375
spoluvlastník 516

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2009
Ins. A 1:2000 04.09.1931 30.03.2009
S-SK GS 1:2880 1841 03.09.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 22.09.2020 16:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička