k.ú.: 749974 - Slavětín u Slavonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546917 - Písečné NUTS5 CZ0313546917
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31042 - Slavonice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 3111198
zahrada 73 26191
ovoc. sad 1 5602
travní p. 164 833048
lesní poz 214 2888198
vodní pl. rybník 1 844
vodní pl. tok umělý 46 34282
vodní pl. zamokřená pl. 4 5574
zast. pl. společný dvůr 2 66
zast. pl. zbořeniště 7 2624
zast. pl. 74 37023
ostat.pl. jiná plocha 52 84128
ostat.pl. manipulační pl. 12 10464
ostat.pl. neplodná půda 8 9547
ostat.pl. ostat.komunikace 86 81477
ostat.pl. silnice 10 59002
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 13317
Celkem KN 956 7202585
Par. DKM 419 4211300
Par. KMD 537 2991285
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 70
LV 82
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2011
DKM-KPÚ 18.04.2009 1:1000 12.05.2009 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.11.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 20.09.2020 23:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.