k.ú.: 749966 - Zdiměřice u Načeradce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530212 - Načeradec NUTS5 CZ0201530212
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 718362
zahrada 28 23271
travní p. 74 116502
lesní poz ostat.komunikace 1 140
lesní poz 57 1361606
vodní pl. nádrž přírodní 1 115
vodní pl. rybník 5 30635
zast. pl. společný dvůr 1 76
zast. pl. 23 12548
ostat.pl. jiná plocha 8 3028
ostat.pl. manipulační pl. 5 2625
ostat.pl. neplodná půda 4 2236
ostat.pl. ostat.komunikace 65 44976
ostat.pl. silnice 15 6896
ostat.pl. zeleň 1 149
Celkem KN 443 2323165
Par. KMD 443 2323165
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 23
LV 50
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.05.2014
S-SK GS 1:2880 1838 07.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 19.09.2020 05:18

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.