k.ú.: 749869 - Dobrkovská Lhotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545023 - Slavče NUTS5 CZ0311545023
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 397276
zahrada 77 65208
travní p. 251 1175666
lesní poz 170 1211110
vodní pl. rybník 1 1792
vodní pl. tok přirozený 2 998
vodní pl. tok umělý 5 1280
vodní pl. zamokřená pl. 20 64254
zast. pl. zbořeniště 5 786
zast. pl. 147 33303
ostat.pl. jiná plocha 44 70180
ostat.pl. manipulační pl. 49 29158
ostat.pl. neplodná půda 71 77810
ostat.pl. ostat.komunikace 97 86081
ostat.pl. silnice 7 17748
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 14673
ostat.pl. zeleň 1 471
Celkem KN 1072 3247794
Par. DKM 33 15466
Par. KMD 1039 3232328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 4
Celkem BUD 143
LV 194
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.02.2018
KMD 1:1000 22.06.2017
KM-D 1:2000 28.12.2000 12.02.2018
S-SK GS 1:2880 1870 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 27.09.2020 06:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička