k.ú.: 749800 - Škrovád - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572268 - Slatiňany NUTS5 CZ0531572268
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 970159
zahrada 193 110085
ovoc. sad 12 31746
travní p. 70 62948
lesní poz les s budovou 15 624
lesní poz 60 308804
vodní pl. rybník 2 7895
vodní pl. tok přirozený 17 34927
vodní pl. tok umělý 1 643
zast. pl. společný dvůr 3 108
zast. pl. zbořeniště 2 430
zast. pl. 252 82495
ostat.pl. jiná plocha 61 17713
ostat.pl. manipulační pl. 18 42478
ostat.pl. neplodná půda 51 36634
ostat.pl. ostat.komunikace 83 49811
ostat.pl. silnice 12 40439
Celkem KN 1124 1797939
Par. DKM 1124 1797939
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 139
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 249
byt.z. byt 4
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 6
LV 345
spoluvlastník 503

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.01.2000
ZMVM 1:2000 01.06.1985 20.01.2000
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.05.2019 05:12

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.