k.ú.: 749788 - Kunčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572268 - Slatiňany NUTS5 CZ0531572268
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 385 1876682
zahrada 89 50009
ovoc. sad 14 10156
travní p. 44 23908
lesní poz les s budovou 36 1280
lesní poz 40 174186
vodní pl. nádrž přírodní 1 10623
vodní pl. rybník 5 74893
vodní pl. tok přirozený 6 9544
vodní pl. tok umělý 4 4302
zast. pl. společný dvůr 5 257
zast. pl. 214 44606
ostat.pl. jiná plocha 22 2785
ostat.pl. manipulační pl. 12 11641
ostat.pl. neplodná půda 19 12759
ostat.pl. ostat.komunikace 96 45674
ostat.pl. pohřeb. 1 484
ostat.pl. silnice 72 74430
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 974
ostat.pl. zeleň 2 942
Celkem KN 1069 2430135
Par. DKM 1069 2430135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 49
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 135
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 236
LV 310
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.1999
ZMVM 1:2000 01.06.1985 11.12.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 04:26

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.