k.ú.: 749737 - Výškovice u Slatiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599247 - Bílovec NUTS5 CZ0804599247
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 712582
zahrada 95 81345
ovoc. sad 1 2871
travní p. 142 282851
lesní poz 46 1884298
vodní pl. nádrž přírodní 1 133
vodní pl. nádrž umělá 1 753
vodní pl. tok přirozený 17 3249
vodní pl. tok umělý 38 4812
zast. pl. zbořeniště 3 951
zast. pl. 109 44934
ostat.pl. jiná plocha 9 4505
ostat.pl. manipulační pl. 8 6344
ostat.pl. ostat.komunikace 44 37008
ostat.pl. pohřeb. 1 2376
ostat.pl. silnice 6 36614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1255
Celkem KN 641 3106881
Par. KMD 641 3106881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 107
LV 137
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 12:59

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.