k.ú.: 749729 - Slatina u Bílovce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568406 - Slatina NUTS5 CZ0804568406
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 629 3677288
zahrada 350 241557
travní p. 230 468253
lesní poz 245 2688362
vodní pl. nádrž přírodní 2 794
vodní pl. rybník 1 892
vodní pl. tok přirozený 4 11822
zast. pl. společný dvůr 1 383
zast. pl. zbořeniště 9 1945
zast. pl. 347 103681
ostat.pl. jiná plocha 51 29852
ostat.pl. manipulační pl. 35 21201
ostat.pl. neplodná půda 39 41381
ostat.pl. ostat.komunikace 95 100055
ostat.pl. pohřeb. 1 1475
ostat.pl. silnice 3 72456
ostat.pl. zeleň 4 6781
Celkem KN 2046 7468178
Par. KMD 2046 7468178
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 244
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 338
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 403
spoluvlastník 536

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2013
S-SK ŠS 1:2880 1936 31.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2019 00:45

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.