k.ú.: 749681 - Slatina u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580945 - Slatina NUTS5 CZ0534580945
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 445 2454409
zahrada 192 133181
travní p. 657 1297950
lesní poz 13 20322
vodní pl. nádrž umělá 8 1371
vodní pl. tok přirozený 136 64467
vodní pl. tok umělý 2 3073
zast. pl. společný dvůr 1 9
zast. pl. zbořeniště 2 178
zast. pl. 232 63747
ostat.pl. dráha 4 46367
ostat.pl. jiná plocha 91 47857
ostat.pl. manipulační pl. 12 27259
ostat.pl. neplodná půda 19 15585
ostat.pl. ostat.komunikace 143 83891
ostat.pl. pohřeb. 1 968
ostat.pl. silnice 3 31722
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 830
ostat.pl. zeleň 1 646
Celkem KN 1965 4293832
Par. DKM 41 403913
Par. KMD 1924 3889919
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 111
č.p. výroba 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 216
obč.z. byt 12
obč.z. garáž 6
Celkem JED 18
LV 362
spoluvlastník 596

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.06.2013
DKM-KPÚ 05.03.2004 1:1000 09.06.2004 *)
S-SK GS 1:2880 1839 09.06.2004
S-SK GS 1:2880 1839 05.06.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.09.2020 05:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička