k.ú.: 749681 - Slatina u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580945 - Slatina NUTS5 CZ0534580945
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 444 2454922
zahrada 191 133181
travní p. 658 1298627
lesní poz 13 20322
vodní pl. nádrž umělá 8 1371
vodní pl. tok přirozený 125 63745
vodní pl. tok umělý 2 3073
zast. pl. společný dvůr 1 9
zast. pl. zbořeniště 2 178
zast. pl. 230 63272
ostat.pl. dráha 4 46367
ostat.pl. jiná plocha 91 47857
ostat.pl. manipulační pl. 12 27259
ostat.pl. neplodná půda 19 15585
ostat.pl. ostat.komunikace 143 83891
ostat.pl. pohřeb. 1 968
ostat.pl. silnice 3 31722
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 830
ostat.pl. zeleň 1 646
Celkem KN 1951 4293825
Par. DKM 40 403912
Par. KMD 1911 3889913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 107
č.p. výroba 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 213
obč.z. byt 12
obč.z. garáž 6
Celkem JED 18
LV 366
spoluvlastník 597

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.06.2013
DKM-KPÚ 05.03.2004 1:1000 09.06.2004 *)
S-SK GS 1:2880 1839 05.06.2013
S-SK GS 1:2880 1839 09.06.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2019 09:26

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.