k.ú.: 749656 - Slatina u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 404 2577929
zahrada 290 160068
ovoc. sad 2 1935
travní p. 115 221575
lesní poz 58 736194
vodní pl. rybník 5 47502
vodní pl. tok přirozený 51 14222
vodní pl. tok umělý 33 12272
zast. pl. společný dvůr 2 97
zast. pl. zbořeniště 6 3894
zast. pl. 365 110945
ostat.pl. jiná plocha 45 42109
ostat.pl. manipulační pl. 22 4884
ostat.pl. neplodná půda 21 19386
ostat.pl. ostat.komunikace 135 86400
ostat.pl. silnice 9 54768
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 19043
ostat.pl. zeleň 4 217
Celkem KN 1573 4113440
Par. DKM 1573 4113440
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 242
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 6
Celkem BUD 345
byt.z. byt 16
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 19
LV 480
spoluvlastník 749

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2005
ZMVM 1:1000 01.11.1981 20.04.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 06:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.